Het verhaal van het getal
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende domeinen binnen de referentiekaders:

  • Getallen en bewerkingen
  • Verhoudingen
  • Meten en meetkunde | Geometrie
  • Verbanden
(Advertentie voor leraar of ouder)

Basisvaardigheden centraal

Tegenwoordig staat het onderwijs in het teken van basisvaardigheden taal en rekenen. Daarbij worden de tussen- en eindbrengsten -gemeten door CITO- steeds belangrijk. De overheid meet de kwaliteit a.d.h.v. deze gegevens.

Het gevaar is dat je in een keurslijf terecht komt. Je zorgt dat de kinderen de sommen van de CITO toets kunnen maken.

 

Het verhaal van het getal

Rekenen is veel interessanter als je bekijkt waar de getallen vandaan komen en waarom we op deze manier rekenen.

 

Als leerkracht heb je die vrijheid. Daardoor wordt het vak van leerkracht een stuk interessanter.

 

Vanuit de visie 'Kosmische educatie' is deze Yurls pagina opgezet. Ook getallen kunnen in plaats van tijd (wanneer) en ruimte (waar) gezet worden.

 

Wilt u meer weten over kosmische educatie? Kijk dan op de volgende site.

 

Andre Gilara

Voorjaar 2014

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Kerndoelen en leerstofaanbod Montessorischool Nieuwekerk
(Advertentie voor leraar of ouder)